POSTUP ZALOŽENIA S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaraďujeme spolu s akciovou spoločnosťou medzi kapitálové spoločnosti. Charakteristické znaky kapitálovej spoločnosti: spoločníci neručia za záväzky spoločnosti vôbec alebo len v …

AKO RÝCHLO ZAČAŤ PODNIKAŤ?

Podnikať môžeme prostredníctvom založenia viacerých obchodných spoločností. Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšou a najobľúbenejšou formou podnikania na Slovensku. Zriaďovacie náklady sú síce …