EKONOMICKÝ PROBLÉM

Zvýšenie sadzby DPH zranilo Východoslovenské žriedla

Nemáme radi minerálku (?)

Po revolúcii sa mnoho hovorilo o trhoch s vodou. Niektorí odborníci navrhovali exportovať do arabských krajín, iní mali na mysli tie západné. V každom prípade sa ukázalo, že tieto trhy sú už obsadené. A len máloktorý zahraničný importér s radosťou začal experimentovať s našou Slatinou, Salvatorkou či Baldovskou.

Náš export sa naopak znížil. Napríklad pred revolúciou z celkovej produkcie Baldovskej exportoval štátny podnik Východoslovenské žriedla Prešov tretinu na Moravu. Dnes je to takmer zanedbateľné percento.

Úderom pre oboch monopolných výrobcov minerálok, Východoslovenské žriedla a Západoslovenské žriedla, š. p. bolo zvýšenie sadzby DPH pri sladených minerálkach zo 6 na 25 percent. Tým štát zaradil tento artikel medzi luxusné výrobky. Našťastie vláda zistila, že zisky z tohto zvýšenia dane nie sú až také veľké, ako sa očakávalo a jej sadzba by sa mala opäť znížiť.

Problémom je i silná konkurencia zo strany zahraničných importérov. Po otvorení trhov sa na Slovensko dostalo mnoho druhov a značiek nealkoholických nápojov, ktoré zoslabili pozíciu minerálnych vôd. Navyše mnohí naši si začali kupovať tento druh nápojov spomedzi zahraničnej produkcie. Napriek tomu, že mnohé importované minerálky sa tým našim po kvalitatívnej stránke nevyrovnajú.

Vo všeobecnosti z produkcie prešovských Východoslovenské žriediel najviac chutí Baldovská, obyčajná i sladená, v lete ide výborne na odbyt 1, 5-litrová Salvátorka v tzv. PET fľašiach.

Minerálne vody sú klasickým zdrojom mnohých stopových prvkov a minerálov, ktoré ľudský organizmus potrebuje. Na rozdiel od mnohých zahraničných nápojov neobsahujú návykové látky (napríklad kofeín). Napriek tomu ich vypije priemerný Slovák ročne iba dvadsaťdeväť litrov. V západných krajinách je to od osemdesiat do sto. Nuž, slovenská verejnosť má asi radšej slivovicu a pepsi ako takú Salvatorku či Budišskú. Odrazí sa to nielen na našom zdraví, ale aj na hospodárskom výsledku oboch slovenských žriedelných podnikov, ktoré sú svorne takmer výlučne orientované na domáci trh.

Roland Kyška

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥