IPEĽSKÝ EUROREGIÓN

Záujmové združenie právnických osôb, Ipeľský Euroregión bol založený 6. augusta 1999 z iniciatívy 6 samospráv a 6 mimovládnych organizácií. Bol zaregistrovaný 5. novembra 1999 Krajským …

Euroregióny a kontakty

Euroregión Beskydy Región Beskydy Predmestská 1 011 31 Žilina www.euroregión-beskydy.pl www.euroregión-beskydy.cz region@nic.utc.sk Euroregión Bíle-Biele Karpaty Región Biele Karpaty Mierové námestie 2 911 64 Trenčín www.euroregión-bíle-karpaty.cz …

Región Beskydy

REGIÓN BESKYDY Slovenská republika člen slovensko-poľsko-českého spoločenstva pod názvom Euroregión Beskydy ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA Článok 1 Zakladatelia IČO Mesto Bytča zastúpené primátorom Ing. Petrom Korcom 517461 …