Strategický marketing

Dosiahnutie dlhodobých marketingových cieľov vyžaduje kvalitnú analýzu a presnú formuláciu marketingovej stratégie. Do úvahy berieme tendencie hospodárskeho vývoja, obchodnú bilanciu spoločnosti, indikátory vonkajšieho a vnútorného …