Marketing na zelenej lúke

Marketing akceleruje úspech na trhu. Moderné firmy sa bez marketingovej stratégie nezaobídu. Nájdeme vašu pozíciu na trhu a definujeme vhodnú marketingovú stratégiu. Využívame všetky dostupné komunikačné kanály a efektívne oslovíme cieľovú skupinu. Prezentujte sa. Dajte o sebe vedieť.

Marketingová analýza skúma a definuje marketingovú pozíciu na trhu. Na základe analýzy vyhodnotíme vašu pozíciu na trhu, definujeme silné a slabé stránky, odhalíme príležitosti a hrozby. Marketingová stratégia je východiskom pre efektívne dosiahnutie marketingových cieľov. Definujeme vhodnú a účinnú marketingovú stratégiu pre vašu firmu.

Komunikujte efektívne. Oslovte cieľovú skupinu klasickými i neštandardnými cestami. Zvážime všetky možnosti nadlinkovej i podlinkovej komunikácie. Navrhneme vhodné kanály imidžotvornej i produktovej komunikácie. Oslovte cieľovú skupinu prostredníctvom internetového marketingu a ďalších interaktívnych kanálov. Využite SEM, SEO, viral, affiliate, e-mail, PPC, EPR, blogy…

Zvýšte úspech firemnej, tendrovej alebo neoficiálnej prezentácie. Navrhneme vhodnú formu prezentácie, v prípade záujmu pripravíme kreatívne a nevídané spôsoby prezentácie. Šokujúce, prekvapujúce a zaujímavé prezentácie si publikum navždy zapamätá.

MARKETINGOVÉ ANALÝZY

Komplexná marketingová analýza firmy vám pomôže násjť vašu pozíciu na trhu. Je východiskom pre stanovenie správnej marketingovej stratégie.

Súčasťou marketingovej analýzy je:

 • externá a interná diagnostika
 • segmentácia
 • analýza životného cyklu – voľba stratégie a funkčnej priority
 • celková analýza trhu
 • výskum konečného spotrebiteľa, spotrebiteľské správanie
 • výskum priemyselného trhu (správanie podnikov, analýza nákupného rozhodovania, B2B research)
 • výskum konkurencie
 • výrobkový výskum
 • výskum reklamy
 • výskum predaja
 • prognostický výskum (prognóza dopytu, vývoja trhu)
 • výskum imidžu
 • výskum zahraničných trhov
 • marketingové poradenstvo

INTERAKTÍVNY MARKETING

Interaktívny marketing chápeme ako akýkoľvek spôsob oslovenia cieľovej skupiny, ktorý vyžaduje spoluprácu (interaktivitu) zo strany komunikovaného subjektu. Využíva predovšetkým možnosti internetového marketingu.

Prehľad komunikačných nástrojov internetového marketingu, ktoré ponúkame, nájdete na stránkeKomunikačné nástroje internetového marketingu.

V nami navrhnutej interaktívnej marketingovej komunikácii však môžete počítať aj s využitím ďalších neinternetových interaktívnych foriem reklamy (interaktívne CLV, advertgaming, mobil marketing…). Interaktívny marketing je účinnou a modernou formou komunikácie. Vďaka nízkym nákladom a vysokej návratnosti investící je prístupný aj pre malé a stredné podniky a podnikateľov.

MARKETINGOVÝ AUDIT

Marketingový audit odpovie na otázku, či Vaša firma realizuje svoje najlepšie možnosti. Navrhneme vhodné nápravné kroky a doporučenia. V rámci marketingového auditu sa zameriavame na tieto oblasti:

 • kontrola marketingových výsledkov (plnenie marketingových cieľov a plánov: analýza zákazníkov, analýza predaja, analýza sortimentu…)
 • kontrola marketingových prínosov (hlavné zdoje príjmov Vašej firmy: analýza rentability, sortimentu, predajných teritórií, obchodných ciest, zákazníkov)
 • kontrola marketingových výdajov (účinnosť nákladov na marketing a predaj: analýza efektívnosti predaja, reklamy, distribúcie a analýza podpory predaja)
 • Kontrola stratégie (hĺbková kontrola chovania podniku)

Hĺbka a rozsah auditu záleží na rozhodnutí klienta a našom doporučení. Je možné uskutočniť aj čiastkové audity.

MARKETINGOVÉ PORADENSTVO

Poskytujeme komplexné marketingové poradenstvo, ktoré zahŕňa všetky zložky marketingu. Pobavíme sa s vami o cieľoch spoločnosti, vašich osobných podnikateľských cieľoch. Marketingovo orientovaným firmám pomáhame definovať a sledovať marketingovú stratégiu.

MARKETING NA ZELENEJ LÚKE

Dodávame podnikateľské nápady. Sme obchodníci. Veľké projekty realizujeme s ďalšími spoločnosťami. To preto, aby bolo riziko čo najnižšie a efekt čo najvyšší. Máme prehľad v podnikaní, znalosti o internetovom a marketingovom trhu. Spolupracujeme s ďalšími firmami. Preto Vám doručujeme kompletné riešenia. Vy si vyberáte z ponúknutých alternatív a schvaľujete finálne riešenia. Všetko ostatné zabezpečujeme my.

Investujeme. Chceme zdieľať Váš úspech. Na niektorých projektoch našich významných klientov sa podieľame aj investorsky. Nebuďte prekvapení, keď súčasťou našej ponuky a kalkulácie bude aj varianta, v ktorej my vystupujeme ako investor.

Investujeme s Vami a rastieme spolu. Založte si novú firmu na marketingovom nápade. Máte kapitál i odvahu podnikať a hľadáte inšpirácie? Vypracujeme pre vás plán podnikateľských aktivít. Naše nápady čakajú na realizáciu.

Toto všetko robí Cereal CZ SK s.r.o. Keby niečo, zavolajte :-*.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥