Zmeny v sro

Takmer každý podnikateľský subjekt sa počas svojej existencie stretne so situáciou, kedy je potrebné zrealizovať či už väčšie alebo menšie zmeny vo firme. Zmeny môžu …

Založenie sro

Spoločnosť s ručením obmedzeným je považovaná za kapitálovú spoločnosť s niekoľkými prvkami osobnej spoločnosti. Môžeme ju považovať za prechod medzi jednoduchými spoločnosťami a zložitým mechanizmom …

Offshore podnikanie

Ak plánujete v súčasnosti podnikať, určite je momentálne najvýhodnejšie podnikanie prostredníctvom právnickej osoby. Prečo? Určite najmä z pohľadu rovnakého daňového zaťaženia pre fyzické ako aj …

POSTUP ZALOŽENIA S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaraďujeme spolu s akciovou spoločnosťou medzi kapitálové spoločnosti. Charakteristické znaky kapitálovej spoločnosti: spoločníci neručia za záväzky spoločnosti vôbec alebo len v …

AKO RÝCHLO ZAČAŤ PODNIKAŤ?

Podnikať môžeme prostredníctvom založenia viacerých obchodných spoločností. Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšou a najobľúbenejšou formou podnikania na Slovensku. Zriaďovacie náklady sú síce …