Postup pri založení s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo skrátene s.r.o. patrí spolu s akciovou spoločnosťou medzi najobľúbenejšie formy podnikania. Ibaže pri založení eseročky je potrebné dodržať určitý právny postup a držať sa v medziach zákona. Tento postup si v nasledujúcich riadkoch ujasníme.

Prvým krokom je založenie s.r.o a výber obchodného mena, predmetu podnikania a sídla spoločnosti. Obchodné meno musí byť jedinečné, nesmie sa zhodovať so žiadnym, ktoré už je zapísané v Obchodnom registri. Nasleduje spísanie spoločenskej zmluvy, alebo zakladateľskej listiny. Tieto dokumenty musia obsahovať predmet podnikania, mená spoločníkov, výšku základného imania a ďalšie údaje, ktoré stanovuje zákon.

Pri založení s.r.o. je nutné získať aj živnostenské oprávnenie, následne splatiť základný vklad a pristúpiť k zápisu spoločnosti do Obchodného registra. Za posledný krok pri založení s.r.o. sa považuje registrácia na daňovom úrade.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥