Zmeny v sro

Takmer každý podnikateľský subjekt sa počas svojej existencie stretne so situáciou, kedy je potrebné zrealizovať či už väčšie alebo menšie zmeny vo firme. Zmeny môžu súvisieť so zmenou sídla, obchodného mena, vymenovaním alebo odvolaním niektorého z konateľov, či zmeny týkajúce sa osobných údajov konateľov. Všetky tieto zmeny je potrebné nahlásiť aj do Obchodného registra a vyžadujú si prípravu niekoľkých dokumentov.

Na realizáciu týchto zmien sa môžete podujať sami, ale sa môžete obrátiť na špecialistov, ktorí všetky potrebné dokumenty vybavia za Vás. O všetky zmeny vo Vašej spoločnosti sa postarajú odborníci z Company Consulting sro, ktorí zabezpečia prípravu dokumentov pre zmenu v spoločnosti, teda zápisnicu z valného zhromaždenia a ďalšie dokumenty potrebné pre ohlásenie zmien.

Určite Vás bude zaujímať, koľko sa za tieto zmeny platí. Za vykonanie menších zmien ako je zmena údajov konateľa, zmena sídla firmy, alebo názvu je účtovaný poplatok 150 euro. Pri väčších zmenách je účtovaný poplatok 220 euro, to sú zmeny za prevod obchodného podielu, rozšírenie predmetov podnikateľskej činnosti, zmena výšky základného imania. Pri vykonaní viacerých zmien je účtovaný poplatok na základe najdrahšej položky z požadovaných zmien.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥