POSTUP ZALOŽENIA S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaraďujeme spolu s akciovou spoločnosťou medzi kapitálové spoločnosti.

Charakteristické znaky kapitálovej spoločnosti:

 • spoločníci neručia za záväzky spoločnosti vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu
 • majú vkladovú povinnosťami
 • spoločnosť musí povinne vytvárať základné imanie
 • orgány sa tvoria obligatórne

Založenie sro sa robí prostredníctvom základného dokumentu, ktorým je v prípade jedného vlastníka zakladateľská listina, v prípade viacerých spoločníkov spoločenská zmluva.

Obsahové náležitosti zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • predmet podnikania
 • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • určenie správcu vkladu
 • určenie konateľov a spôsobu akým konajú v mene spoločnosti
 • výška rezervného fondu

Na začiatku pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je dôležité vybrať pre vašu spoločnosť správne obchodné meno. V zmysle Obchodného zákonníka je ním názov, pod ktorým je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Pri právnických osobách je jeho súčasťou aj dodatok označujúci ich právnu formu. Pri jeho výbere sa nemôže jednať o meno, pod ktorým už vystupuje nejaká iná spoločnosť. Najjednoduchším spôsobom, ako sa tomu vyvarovať, je využiť webovú stránku obchodného registra. Obchodná spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra.

Náš tip: ak ste prišli o zamestnanie, skúste sa na úrade práce informovať aj o možnosti samozamestnania.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥