AKO RÝCHLO ZAČAŤ PODNIKAŤ?

Podnikať môžeme prostredníctvom založenia viacerých obchodných spoločností. Podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným je najčastejšou a najobľúbenejšou formou podnikania na Slovensku. Zriaďovacie náklady sú síce vyššie, ale sú kompenzované skutočnosťou, že spoločník neručí za záväzky celým svojím majetkom, ako je to pri živnostníkovi. Ďalšou výhodou je aj skutočnosť, že obchodnú spoločnosť možno kedykoľvek predať, a to spravidla so ziskom.

Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo viacero spoločníkov, najviac však päťdesiat. Zakladá sa spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou a vzniká zápisom do Obchodného registra. Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, jeden alebo viacerí konatelia, prípadne dozorná rada, ktorá je zároveň kontrolným orgánom. Založenie spoločnosti je dlhší proces, ktorý si vyžaduje množstvo dokumentov, a s tým súvisiaci čas strávený návštevou viacerých úradov. Ak nás táto skutočnosť odrádza, existuje aj iné riešenie.

Dnes existuje viacero spoločností, ktoré sa zaoberajú zakladaním a následným predajom obchodných spoločností. V praxi to znamená, že si kúpime hotovú spoločnosť, môžeme hovoriť napríklad o spoločnosti s ručením obmedzeným. Takýmto spoločnostiam hovoríme ready made . Boli založené s cieľom okamžitého predaja firmy, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť, nemajú teda žiadne záväzky ani pohľadávky, ich základné imanie je celé splatené. Kúpou takejto spoločnosti ušetríme veľa času, ktorý môžeme efektívnejšie využiť priamo v našom podnikaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *