My sa tešíme, druhí nám závidia

Vždy, keď som do tejto miestnosti vkročila, bolelo ma pri srdci. Nerada som sem chodila. – povedala nám pp Jurgová, keď sme sa stretli v piatok 26. januára pri otvorení novej spoločenskej miestnosti. Zámerne som napísal „novej“, pretože táto sa s predchádzajúcou nedá porovnať. Na stenách obrazy, na zemi koberce, na oknách záclony, šachový stolík, vitrínky s časopismi a letákmi a v rohu stolnotenisové ihrisko (pingpongový stôl).

Dlhá a náročná práca sa oplatila a naša škola má konečne miesto, kde sa môžu stretnúť ľudia aj na vyššej úrovni.

– Kto vlastne prišiel s nápadom vytvoriť niečo také?

Nápad nám vnukla pani riaditeľka. Bolo to akýmsi tŕňom v našej päte. V prvom rade však bolo treba zariadiť odborné učebne. Až potom prišiel rad na ďalšie priestory.

– Čo vás k tomu viedlo, pani riaditeľka?

Predovšetkým to, že žiaci nemajú miestnosť, kde by sa mohli zdržovať počas voľných hodín. Na druhej strane tu máme možnosť organizovať rôzne stretnutia.

– na Čo všetko by nám mala táto izbička slúžiť?

Môže slúžiť na vyhodnocovanie súťaží organizovaných školou, riešenia olympiád, oficiálnu časť imatrikulácií, stretnutia s pozvanými hosťami, ako sú kozmetička alebo sexuológ, výstavy a mnohé iné činnosti. Je však najmä pre našich študentov. Sú v nej vždy vítaní.

– Rátate s nejakými vylepšeniami?

Radi by sme sem ešte doniesli spoločenské hry. Taktiež sme rozmýšľali dať tu magnetofón, počítač, a neskôr, keď budú financie, aj videoprehrávač a televízor.

– Financie. Koľko To všetko stálo?

Hliníkové obloženie, koberce, záclony a všetka výbava nás stála okolo štyridsaťtisíc korún. Nebola to malá položka.

– Ako vlastne funguje celý systém?

Poverený študent (toho roku by to mali byť tretiaci) si ráno vyzdvihne na sekretariáte školy kľúče od spoločenskej miestnosti. Tento študent je na deň ospravedlnený z vyučovania. Bude sa zdržiavať v miestnosti. Zodpovedá za poriadok. Poobede vráti kľúče na sekretariát.

– Vedľa Je knižnica.

Aj tú sme trochu vynovili. Zakúpili sa nové knihy a na podnet študentov sa môžu kúpiť ďalšie publikácie. Sú v nej však aj staré klasiky ktoré majú veľkú hodnotu. Je tu možnosť požičať si rôzne knihy, vrátane cudzojazyčných. Pp Kövendyová, zodpovedná za našu knižnicu, vám vo vyhradenom čase povie všetky podrobnosti.

– A na záver, komu patrí vaša vďaka?

Chceli by sme poďakovať pani riaditeľke za nápad, pani zástupkyni Adamovej a pp Jurgovej, za rodičov pánovi Holováčovi a pánovi školníkovi Černotovi. Títo všetci a mnohí iní sa pričinili, že naša škola naberá správny kurz.

Za rozhovor ďakujem pani riaditeľke Gregorovej a pp Jurgovej.

-reado-

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥