Súdne vymáhanie dlhov

Vymáhanie dlhov mimosúdnou cestou nie je vždy efektívne. Dlžník nie je vždy ochotný svoj dlh uhradiť. A v takomto prípade je potrebné pristúpiť k inému …