Ako tlačiť ekonomicky

Náklady na prevádzku tlačiarne môžu tvoriť veľkú časť firemného rozpočtu, ale môžu byť aj výraznou položkou v rozpočte rodinnom. Znížiť náklady na prevádzku tlačiarne je …