Ako si udržať stabilitu vašej vedúcej pozície: 3 tipy

Niektorí nadriadení sa zameriavajú na dosahovanie svojich cieľov a podriadených zamestnancov využívajú iba ako prostriedok na ich dosiahnutie. Kvalitný manažér sa pozná podľa toho, že sa o svojich zamestnancov zaujíma a vie, že motivovaný zamestnanec si odvedie svoju prácu a tým si aj a jeho nadriadený splní svoje ciele.

Ako si udržať stabilitu vašej vedúcej pozície? V tomto článku sa dozviete 3 tipy.

1. Sústreďte sa na ľudí nie na čísla

Množstvo manažérov venuje svoju pozornosť číslam a ich porovnávaniu s výkonom konkurencie.  Vedzte však, že jediným spôsobom ako zlepšiť čísla, je zlepšiť výkonnosť ľudí, ktorí za číslami stoja – teda vašich zamestnancov. Ako vedúci sa pracovník sa sústreďujte na svojich zamestnancov. Pokiaľ budú spokojní, čísla sa automaticky zlepšia.

2. Meranie výkonnosti zamestnancov

Vytvorte si vo vašej firme jednoduchý, ale prehľadný nástroj, ktorým budete vedieť merať výkonnosť jednotlivých zamestnancov. Berte však ohľad na to, aby tento nástroj dostatočne zaznamenával aj ich snahu o rozvíjanie sa a odmeňoval spravodlivo.

3. Učte sa, vzdelávajte sa

Aby ste boli vo vedúcej pozícii úspešný, je dôležité na sebe neustále pracovať a vzdelávať sa. Žiadaným a uznávaným typom vzdelávania v manažérskych kruhoch je MBA štúdium.

Moderné MBA štúdiuma program MBA Leadership a soft skills ponúka EuropeanSchool of Business & Management SE.Výučba na ESBM prebieha prevažne online, vďaka čomu môžu študovať aj tí najvyťaženejší manažéri a riaditelia firiem, ktorí nemajú čas pravidelne dochádzať na výučbu. Štúdium sa dá zahájiť kedykoľvek, začať môžete aj ihneď a celé štúdium trvá iba 1 rok. Škola kombinuje vlastný e-learningový systém s interaktívnymi workshopmi.

Špecializácia MBA Leadership a soft skills je zameraná predovšetkým na prakticky využiteľné poznatky z oblasti riadenia, ktoré sú pre výkon manažérskych funkcií nevyhnutné. Cieľom je študentov naučiť nie len riadiť, ale predovšetkým viesť – teda pochopiť, ako sa stať správnym lídrom a účinne motivovať svojich podriadených k čo najlepším výsledkom. Špecializácia sa zameriava na rozvoj a nácvik tzv. soft skills, teda organizačných, vodcovských a komunikačných schopností. Študenti sa tiež naučia, ako pristupovať k riešeniu konfliktov, analytickému a komplexnému mysleniu, alebo schopnosti sebareflexie a zvyšovaniu pracovnej efektivity.

Viac informácii o MBA štúdiu na ESBM a spokojné referencie absolventov nájdete na ich webovej stránke.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥