Likvidácia azbestu

V mnohých ľudských činnostiach sa niektoré postupy a materiály používajú určité obdobie ale neskôr dôjde k ich zmene. Príčiny bývajú rôzne. Rovnako je to aj v priemysle a stavebníctve kde sa v hojnej miere využíval azbest a výrobky z neho.

V stavebníctve sa veľmi často využíval na pokrývanie striech. Každý z nás už asi videl staršiu azbestovú strechu typickej sivej farby. Dnes sa už azbest na krytinu nevyužíva a naopak dochádza k likvidácii azbestových striech. Dôvod je jednoduchý a tým je jeho nevhodný vplyv na ľudské zdravie. Samotná azbestová strecha nie je zdraviu škodlivá. Zdraviu škodlivá je skôr manipulácia z azbestom. V prípade opravy azbestovej strechy je teda zvýšené nebezpečenstvo poškodenia zdravia. Preto sa tieto strechy kompletne nahrádzajú modernými materiálmi.

Na likvidáciu azbestu je ale potrebné zabezpečiť si firmu ktorá má povolenie na manipuláciu a likvidovanie takéhoto materiálu. A prečo sa vlastne azbest používal v minulosti pri stavbe striech? Je to samozrejme jeho veľmi vhodnými vlastnosťami. V tomto prípade je to hlavne nehorľavosť. Keďže v minulosti sa nevedelo o jeho zdravotnej škodlivosti tak sa vo veľkej miere používal na strechy rodinných domov ale aj priemyselných objektov.

Druhá oblasť kde sa azbest často používal je v bytových domoch. Z azbestových rúr sa robili stupačky na odpad v starších bytovkách.

Dnešné stúpačky sú prevažne z plastu – vydržia dlhšie a sú zdravotne nezávadné. V prípade ich upchatia
profesionálna firma na krtkovanie v Trenčianskom kraji bezproblémov prepchá – prečistí.

V prípade azbestových stúpačiek sa cenila chemická odolnosť azbestu. Žiaľ aj tu je každá manipulácia z azbestom veľmi náročná, preto sa aj v týchto prípadoch nahrádzajú azbestové rúry modernejšími alternatívami. Likvidáciu azbestu objednávajte aj online u odborníkov. Pôsobenie je na celom Slovensku a cenu Vám pripravia v krátkom čase, rovnako tak samotnú likvidáciu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥