Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok sa považuje za najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako vymôcť pohľadávky. Pri mimosúdnom vymáhaní dlhov je vhodné sa obrátiť na odborníkov, ktorí už majú vo vymáhaní prax. Pri riešení pohľadávok mimosúdnou cestou je úspešnosť splatenia pohľadávky nadpriemerne vysoká.

Hlavným cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je splatenie dlhu bez nutnosti súdneho konania. Vymáhacie spoločnosti a kancelárie majú s mimosúdnym vymáhaním dlhov bohaté skúsenosti a vedia, ako je nutné postupovať.

Vymáhanie dlhov mimosúdnou cestou sa realizuje výzvou pre dlžníka – najskôr formou listov a telefonátov, v prípade neúspechu sa zástupcovia vymáhacej spoločnosti strednú s dlžníkom osobne a snažia sa ho určitým spôsobom motivovať k uhradeniu pohľadávky.

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok sa šetria Vaše náklady, ktoré by ste museli vynaložiť pri súdnom konaní. Pokiaľ sa však nepodarí pohľadávky mimosúdnym konaním vymôcť, je potrebné pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávok.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok je službou klasického vymáhania pohľadávok. Kontakt s dlžníkom je realizovaný prostredníctvom písomného a telefonického upomínania, zasielania SMS správ a osobného kontaktovania.

Účelom služby je zabezpečenie zaplatenia dlžnej sumy od dlžníka v krátkom čase.

Komunikáciu s dlžníkmi zabezpečujú skúsení špecialisti, čo je zárukou vysokej profesionality v spôsobe komunikácie. Taktiež si uvedomujeme, že dlžníci sú zároveň aj Vašimi zákazníkmi, s ktorými by ste radi udržali aj naďalej korektné vzťahy. Všetky kroky, ktoré vykonáva naša spoločnosť za účelom zaplatenia pohľadávky sú striktne v súlade so všetkými právnymi a etickými normami platnými na území Slovenska a Európskej únie.

Tak ako k všetkým našim službám, poskytujeme aj pri mimosúdnom inkase pohľadávok pravidelné správy o stave pohľadávok v dohodnutých intervaloch.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥