Súdne vymáhanie dlhov

Vymáhanie dlhov mimosúdnou cestou nie je vždy efektívne. Dlžník nie je vždy ochotný svoj dlh uhradiť. A v takomto prípade je potrebné pristúpiť k inému …

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok sa považuje za najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako vymôcť pohľadávky. Pri mimosúdnom vymáhaní dlhov je vhodné sa obrátiť na odborníkov, ktorí už …

Nový Euroregión Beskydy

Rajcza 18. februára – Podpisom pod spoločnú zmluvu o založení slovensko-poľského spoločenstva Euroregión Beskydy dnes v Dome kultúry v prihraničnej poľskej obci Rajcza v okrese …

Karpatský euroregión

Karpatský euroregión Päť krajín, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina, leží v strede Európy, v hornatom vidieckom regióne Karpát a povodia rieky Tisy. Región by …

Euroregión Neogradiensis

Čo je Euroregión Neogradiensis? Počas konferencie sa deklarovala snaha vytvoriť euroregión v prihraničnej oblasti Salgótarján – Lučenec – Poltár – Veľký Krtíš. A prečo? Nie …

Zdroje regionalizmu

Výhody vzniku regiónov persahujúcich štátne hranice v období integrácie nášho kontinentu sú u nás väčšinou pokladané za ekonomické. Sem- tam sa hovorí aj o prospešnosti …

Ipeľský Euroregión – STANOVY

Schválene na ustanovujúcej schôdzi dňa 6.augusta 1999 (úplné znenie) AUGUST 1999 Úvodné ustanovenie PREAMBULA Podpísaní zakladatelia – územné samosprávy a iné právnické osoby vedení záujmom …

IPEĽSKÝ EUROREGIÓN

Záujmové združenie právnických osôb, Ipeľský Euroregión bol založený 6. augusta 1999 z iniciatívy 6 samospráv a 6 mimovládnych organizácií. Bol zaregistrovaný 5. novembra 1999 Krajským …