Na očnú sietnicu za podarilo zapísať dáta

Americkí vedci ako prví na svete uskutočnili úspešný zápis dát na očnú sietnicu. Zatiaľ čo skenovanie očnej sietnice už je vecou pomerne bežnou, nahrávanie dát do oka je prevratným objavom v oblasti biometrie.

Megabajty dát na očnej sietnici

O rozruch sa postarali vedci z amerického Wisconsinu, ktorí dokázali dáta na sietnicu zapísať, uchovať ich tam a úspešne ich znovu prečítať. Očná sietnica sa skenuje laserom namiereným priamo do oka. To umožňuje veľmi citlivo rozpoznať a zaznamenať detaily na sietnici. Zápis je proces omnoho náročnejší na presnosť, stabilitu očného média a prostredie.

Prvé pokusy ukázali, že sietnica dokáže zachovať záznam zatiaľ len na niekoľko hodín, potom sa stáva nečitateľným. Napriek tomu však táto metóda otvára nové možnosti biometrickej identifikácie osôb v reálnom čase. Priblížila sa doba, keď budeme mať všetky osobné údaje, identifikačné čísla a prístupové kódy uložené bezpečne v očnej sietnici.

Biometria a verifikácia

Biometria sa zaoberá identifikáciou a verifikáciou totožnosti osôb na základe fyziologických a behaviorálnych biometrických kľučov. Medzi fyziologické kľúče patrí okrem skenu očnej dúhovky a sietnice aj odtlačok prsta, geometria ruky a tváre a identifikácia DNA.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥