Nárast počtu bankrotov a neuhradených záväzkov pokračuje aj v prvom kvartáli roku 2010

Aj keď vývoj niektorých makroekonomických ukazovateľov naznačuje, že ekonomika ako celok prekonala hospodársku krízu a od začiatku roku 2010 dochádza k jej oživeniu, aj v prvom kvartáli 2010 pokračuje nárast počtu bankrotov a neuhradených záväzkov obchodných spoločností a fyzických osôb podnikateľov, ktorý začal v roku 2009.
​ 1. časť: Ktoré odvetvia a regióny sú rizikovejšie z hľadiska počtu vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií v prvom kvartáli 2010?Za prvé tri mesiace roku 2010 sme zaznamenali celkovo 103 vyhlásených konkurzov, čo predstavuje oproti 61 vyhláseným konkurzom za rovnaké obdobie v roku 2009 nárast o 68,9 % a oproti 87 vyhláseným konkurzom za posledné tri mesiace roku 2009 nárast o 18,4 %.
Počet vyhlásených konkurzov vo februári (36) a v marci (40) 2010 prekročil ich maximálny počet (33) z júna 2009. Pokiaľ by sa zachovalo rovnaké rozloženie počtu vyhlásených konkurzov v roku 2010 ako v roku 2009, mohli by sme čisto hypoteticky predpokladať, že v tomto roku bude vyhlásených viac ako 400 konkurzov.

Zvyšovanie počtu vyhlásených konkurzov pripisujeme predovšetkým dôsledkom globálnej hospodárskej krízy, ktorá sa v podmienkach SR prejavila okrem iného vo výraznom poklese rastu ekonomiky. Nie vo všetkých odvetviach našej ekonomiky sa dôsledky krízy prejavili rovnako, čo sa okrem iného odrazilo v rozdielnom počte vyhlásených konkurzov, ako aj v rozdielnom podiele počtu vyhlásených konkurzov k počtu subjektov s rovnakým predmetom činnosti. V štatistike nie sú zahrnuté obchodné spoločnosti a fyzické osoby živnostníci, ktorí nemali uvedený predmet svojej činnosti kódom SK NACE.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥