Noviny sa spýtali za vás: Ing. Magdaléna Gregorová

Riaditeľka našej milej jubilujúcej školy, pani

Ing. Magdaléna Gregorová, mala a ešte stále má plné ruky práce s prípravami storočnice, ale napriek tomu si našla chvíľu času na reportérov NOA:

Pani riaditeľka, aké sprievodné akcie sa uskutočnia pri príležitosti stého výročia založenia OA?

– Akcie, ktoré sa uskutočnia 2. až 4. apríla 1997, sú len vyvrcholením ročných príprav.

Boli to činnosti spojené so získavaním sponzorov, s návrhmi upomienkových predmetov a ich obstaraním, spracovaním 100 rokov školy do pamätnice školy, výberom a skladbou programu pri príležitosti slávnostnej adakémie, návrhom pozvánky, článkov do novín…

Akcie pri príležitosti osláv storočnice školy začnú prijatím pedagogických zamestnancov námestníkom primátora p. Štefanom Andrejkom 2. apríla na Magistráte mesta Košíc.

3. apríla sa uskutoční slávnostná akadémia vo Východoslovenskom divadle – Divadle Janka Borodáča. Na akcii sa zúčastnia pozvaní hostia, zamestnanci školy, bývalí zamestnanci, teraz už dôchodcovia, rodičia, študenti. Recepcia v priestoroch kaviarne Slávia uzavrie atmosféru dňa.

4. apríla plánujeme Deň otvorených dverí. Spoločný obed zamestnancov školy v reštaurácii Slovan a napokon divadelné predstavenie NABUCCO dajú definitívnu bodku oslavám.

Príde družobná škola?

– Je nám ľúto, ale družobná škola sa nezúčastní na oslavách. Dôvodom sú zdravotné problémy p. riaditeľky Ing. Vladany Brychcínovej.

Ktorí vzácni hostia nás navštívia?

– Vzácni budú všetci pozvaní hostia. Konkrétne mená uvádzať nie je možné, lebo ich účasti môžu zabrániť objektívne príčiny. Pozvaní sú hostia z Ministerstva školstva, Krajského úradu, Magistrátu mesta Košice, predstavitelia akciových spoločností, bánk, bý

Ako to bude s Dňom otvorených dverí?

-Má umožniť riaditeľom základných, ale aj stredných škôl, rodičom a priaznivcom poznať vybavenosť školy, prácu v odborných učebniach, zistiť, či predstavy o škole sa zhodujú so skutočnosťou.

Ďakujeme vám za rozhovor a prajeme veľa zdaru do ďalšieho „storočia“.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥