Pravá tvár Radoslava Š.

„Mal som možnosť zazrieť Radovu pravú tvár!“, týmito slovami začal jedno zo svojich oduševnených rozprávaní V.P. ktorý nechcel byť vymenovaný, nie to ešte menovaný, a pokračoval: „po tomto akte som sa premiestnil do úzadia a do rána sa spamätával z toho šoku. Bolo to v júni lanského roka, tuším na party u Marcela.“

V.P. vtedy nahliadol do miestnosti, kde sa v inkriminovanom čase nachádzal Radoslav Š. Sprvoti si V.P. myslel, že Radoslav Š. sa v miestnosti nachádza sám, no keď sa prizrel bližšie, zbadal, že v miestnosti sú dve osoby. Vzhľadom na to, že bol, ako sám uviedol, „potúžený demiž-depozitom“ zazrel dvoch Radoslavov Š. „Tak som odhalil jeho ľavú, ale hlavne jeho pravú tvár!“

Domienku o tom, že táto udalosť mala vplyv na jeho rozhodnutie na pol roka uchýliť sa ku klokanom, V.P. nevyvrátil.

Diskredit, 2001

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥