Pri prekladaní odborných textov sa vždy obráťte na odborníka!

Odborné preklady tvoria veľkú skupinu prekladov, ktoré sa realizujú. Vo všeobecnosti ide prevažne o bežné (t.j. nie súdne) preklady, pri ktorých sa najviac dbá na správne preloženie výrazov z konkrétneho odboru.

Odborný preklad totiž nepôsobí na fantáziu či emócie, ale predovšetkým na rozum. Jeho prostriedkami sú tak rôzne odborné výrazy a definície. Prekladateľ odborného textu by mal preto na vysokej úrovni ovládať rozsiahlu terminológiu príslušného odboru a rovnako sa orientovať v oboch prekladaných jazykoch. Potreba zachovávania originálneho či individuálneho štýlu autora je teda v prípade odborného prekladu absolútne nedôležitá, rovnako ako estetické princípy. To však neznamená, že preklad odbornejšieho textu má byť kostrbatý či ťažkopádny, práve naopak.

Pri prekladaní je taktiež nutné vziať do úvahy prípadné obmedzenia, akými bývajú kontext, gramatické pravidlá oboch jazykov, jazykový úzus či rôzne idiomatické zložky. Najčastejším omylom zvykne byť teória, ktorá tvrdí, že medzi akýmikoľvek dvoma jazykmi je možné vytvoriť preklad mechanickým nahrádzaním slov v jednom jazyku za slová v cieľovom jazyku. To nie je vôbec pravda.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥