Rozhovor: profesorka Sušková

Dnes sme sa za vás opýtali pp Suškovej, ktorá má na starosti prácu s mládežou našej školy, ako hodnotí program k 100. výročiu vzniku OA.

Ako sa vám páčila slávnostná akadémia?

– Je samozrejmé, že nemáme všetci rovnaký vkus, ale myslím si, že každý si mohol z programu vybrať to svoje. Nakoniec, pri zostavovaní skladby programu sme mysleli aj na „rôznorodé“ obecenstvo, ktoré bolo v divadle. Výsledok bol, podľa môjho názoru, nadšt

Vieme, že ste boli pri tom, keď program vznikal. Priblížte nám trochu pracovnú atmosféru.

– To by bolo dlhé rozprávanie… Jednoznačne išlo o tímovú prácu učiteľov a žiakov, pričom nám nemálo pomohli aj niektorí rodičia našich študentov pri riešení technických problémov. Celkom na začiatku bol podnet pani riaditeľky školy pre všetkých triednyc

Aká bola atmosféra na skúškach v Divadle Janka Borodáča?

– Prvé kontakty s divadlom boli trochu rozpačité. No rýchlo sme sa prispôsobili tomu výnimočnému prostrediu a pracovali sme. Študenti budú mať zaiste silné spomienky nielen na to, že účinkovali v Divadle Janka Borodáča, ale aj na zákulisie divadla. Mohli

A vaša osobná skúsenosť?

– Hm… Mám rada kolektívnu prácu, v ktorej však má priestor individualita, tvorivý nápad každého, to môže dokresliť pekný výsledný obraz. A ešte … na druhý deň po slávnostnej akadémii počas predstavenia opery Nabucco som si viac než inokedy uvedomila,

Za rozhovor ďakuje šefo

Vedeli ste, že

Vedeli ste o tom, že: Ľubomíra Suchá zo 4.E narozprávala sprievodný text k filmovej projekcii o našej škole, ktorá bola uvedená na premiére v divadle?

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Komentáre k článku Rozhovor: profesorka Sušková (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥