Úradné preklady patria k najžiadanejším.

Úradné preklady patria k najviac požadovaným druhom prekladateľských služieb. Tento typ prekladu sa označuje aj ako súdny preklad a môže ho vypracovať len súdny prekladateľ, ktorý má na to povolenie od Ministerstva spravodlivosti SR. Súdny preklad slúži predovšetkým na oficiálne účely a využíva sa v úradnom styku s rôznymi organizáciami a štátnymi inštitúciami.

Úradný preklad je často označovaný aj ako preklad s pečiatkou, overený preklad, súdne overený preklad, alebo úradne overený preklad, ide však o jeden typ prekladu. Ide o skutočne špecifický preklad, ktorý sa po vypracovaní viaže pomocou trikolóry spolu s dokumentom, z ktorého bol vyhotovený.

Úradné preklady ruština sa najčastejšie vyhotovujú z rôznych dôležitých zmlúv, certifikátov, diplomov a vysvedčení, z rodného, sobášneho, alebo úmrtného listu, zo súdnych rozhodnutí, z výpisov z registra trestov, alebo z obchodného registra a podobne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥