Vedia vaši zamestnanci po anglicky?

Obchodná angličtina totiž predstavuje vyššiu biznis úroveň, obohatenú najmä o špecifickú slovnú zásobu a k nej prislúchajúce používané slovné spojenia či gramatické javy.

Prečo by vlastne mali vaši zamestnanci ovládať obchodnú angličtinu?

Znalosť takejto biznis angličtiny je dôležitým prvkom, ktorý zabezpečí:

  • Zlepšenie celkového imidžu vašej spoločnosti – zamestnanci budú komunikovať na úrovni.
  • Otvorenie nových možností expanzie – zvládnutie biznis terminológie otvorí možnosti participácie na medzinárodných podujatiach a súťažiach.
  • Konkurenčná výhoda spoločnosti – získavate výhodu nad ostatnými a dokážete sledovať svetové trendy vo vašej oblasti.

Čo získajú zamestnanci štúdiom obchodnej angličtiny?

Každý študent, ktorý sa rozhodne navštevovať napríklad jazykové kurzy Trnava , by mal očakávať najmä:

  • Zlepšenie porozumenia obchodných výrazov v angličtine.
  • Zvládnutie špecifickej gramatiky, ktorá sa viaže na biznis terminológiu a jej uplatnenie v praxi.
  • Zlepšenie aktívneho používania jazyka v odbornejších termínoch.
  • Vybudovanie novej odbornejšej slovnej zásoby

Pre viditeľný pokrok je odporúčané aktívne sa venovať štúdiu obchodnej angličtiny minimálne 2-4 vyučovacie hodiny týždenne. Tak neváhajte a zapíšte svojich zamestnancov na kurz biznis angličtiny, ktorý im (ale aj vám a celej vašej spoločnosti) otvorí cestu k novým príležitostiam.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *