Všetky dôležité informácie o tlmočení.

Tlmočenie sa považuje za jednu z foriem jazykovej komunikácie a predstavuje prevedenie textu z jedného jazyka do druhého, možno ho označiť aj ako prekódovanie textu. Človek, ktorý tlmočenie vykonáva sa označuje slovom „tlmočník“ a vyžaduje sa od neho vysoká znalosť cudzieho jazyka, ale tiež aj iné schopnosti. V súčasnosti poznáme mnoho druhov tlmočenia, ktoré možno deliť z rôznych hľadísk, napríklad podľa komunikačného kanála, alebo podľa spôsobu prenosu informácií.

Všetci vedia, že tlmočenie je omnoho náročnejšie, ako prekladateľstvo či úradné preklady ruština, pretože si vyžaduje plnú sústredenosť osoby, ktorá tlmočenie vykonáva. Tlmočník nemôže o počutom prejave dlho premýšľať, musí reagovať okamžite a tlmočiť presne. Tlmočenie sa požaduje hlavne na obchodných rokovaniach, pracovných poradách, na rôznych seminároch, konferenciách, alebo kongresoch.

K najvyužívanejším druhom tlmočenia patrí napríklad simultánne tlmočenie, alebo tlmočenie označované ako konzekutívne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥