Zabudnite na komplikácie! 3 jednoduché tipy pre správne vedenie účtovníctva

Správna archivácia dokladov a kvalitne pripravené daňové priznania sú považované za dosť nudné  témy, avšak, bez toho, aby ste si to uvedomovali, zásadne prispievajú k úspechu vašej spoločnosti. Pretože to, ako sa vášmu podniku skutočne darí, môžete vedieť len vtedy, ak sú účtovné údaje správne.

Nasledujúce tipy vám s tým pomôžu a možno vás počas náročnej a dlhodobej práce za počítačom zbavia aj nepríjemných bolestí panvového dna. Dlhodobé sedenie za pracovným stolom predsa neprospieva nikomu. Triky v správnom vedení účtovníctva môžu túto dobu skrátiť a zároveň pomôcť nielen zdraviu, ale aj vašej firme.

Sledujte aktuálny stav a dôležité informácie

Všetky spoločnosti sú povinné pri vedení účtovníctva vždy postupovať v súlade s platnými predpismi a zákonmi. Keďže však dochádza v daňovom a finančnom zákone k častým zmenám, je mimoriadne dôležité, aby ste mali vždy aktuálne informácie. Je predsa nepríjemné, ak sa na vlastnej koži potom musíte presvedčiť, že tolerancia daňového úradu je minimálna.

Ak ale budete sledovať právny a technický vývoj v účtovníctve a financiách, môžete ešte viac znížiť možné účtovné chyby a tým aj riziko auditu.

Digitálne účtovné nástroje v modernom a pohodlnom online účtovníctve vám takéto prispôsobenie a kráčanie s dobou zjednodušia ešte viac, vďaka čomu bude vedenie účtovníctva menej komplikované a úplne bezchybné!

Dodržiavajte dôležité zásady

Aj keď sa právna situácia týkajúca sa účtovníctva a financií často mení, vždy urobíte veľa a správne pri dodržiavaní nasledujúcich zásad:

1. Dôležitý je doklad

  • Základom správneho vedenia účtovníctva sú tržby podložené dokladmi, pretože všetky príjmy a výdavky firmy musia byť preukázateľné. Vy a vaši zamestnanci by ste si preto tejto skutočnosti mali byť vedomí a mať pre každý finančný obrat doklad.

2. Dodržiavanie termínov

  • Ak zmeškáte termíny na podanie preddavkového daňového priznania alebo daňového priznania, daňový úrad vám môže vyrubiť poplatky z omeškania. Ak sa platba dodávateľom oneskorí, ide to na úkor vašich obchodných vzťahov a finančného plánovania v nasledujúcich mesiacoch. Ak preto nebudete dostatočne energicky sledovať zmeškané termíny vašich zákazníkov, váš cash flow môže kolísať.
  • Okrem všetkých týchto možných komplikácií, ktoré môžu vyplynúť z nedodržania termínov, sa s každým oneskorením zvyšuje námaha a potenciál pre chyby v účtovníctve. Takže v celej organizácii je lepšie riešiť termíny vopred tak, ako sú: nemenné.

3. Vystavovanie správnych faktúr

  • Ak vaša spoločnosť vystavuje faktúry, zvyčajne na nich musia byť uvedené tieto povinné údaje:
  • Meno a adresa zákazníka (tu existujú výnimky pre hotovostné platby s registračnou pokladnicou v maloobchode alebo gastronómii). Doba dodania alebo plnenia. Označenie tovaru alebo služby. Vykázaná daň z obratu. Daňové identifikačné číslo.
  • Ak niektorý z údajov chýba, vaša spoločnosť ani vaši zákazníci si nemôžu uplatniť faktúry na daňové účely. Nepresné informácie, najmä čo sa týka označenia tovarov a služieb, však môžu viesť k dodatočným prácam v účtovníctve alebo ich vytknúť daňový úrad.

Ak budete sledovať právny a technický vývoj v účtovníctve a financiách, môžete ešte viac znížiť možné účtovné chyby a tým aj riziko auditu.

Správne si vypočítajte svoj zisk

Samozrejme, presné predpovede zisku nie sú pre spoločnosti vždy jednoduché. Vývoj na trhu prebieha rýchlejšie a agilnejšie ako kedykoľvek predtým a nikto v skutočnosti nepozná všetky faktory, ktoré sú v súčasnosti kľúčové pre úspech spoločnosti.

Správne predpovedanie alebo predvídanie ziskov je však pre dobré a jednoduché vedenie účtovníctva to najlepšie riešenie. Môžete mať lepší prehľad o aktuálnom stave spoločnosti a vytvárať prípadné rezervy alebo preddavky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥