Zmena zákona sa cien PZP výrazne nedotkne

Od mája tohto roka začal platiť nový zákon o podmienkach prevádzky motorových vozidiel. Oproti minulosti prináša viaceré novinky. Pre vodičov znamená zopár viac i menej výrazných zmien. Pripravte sa na prísnejšie preverovania staníc technickej kontroly (STK), emisií a stavu najazdených kilometrov. Zmeny by sa mohli nepriamo dotknúť aj ceny povinného zmluvného poistenia (PZP).

Nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke mení pravidlá vcelku výrazne. Hlavné zmeny sa týkajú spôsobu zakladania a vedenia staníc technickej kontroly. Ďalej pracovísk emisnej kontroly a tiež kontroly originality. K samotnému zákonu postupne pribudnú upresňujúce vyhlášky a vykonávacie predpisy.

Technická kontrola

Čo sa týka rozsahu technickej kontroly, zmeny by nastať nemali. Upravia sa ale intervaly technických kontrol. Pre niektoré vozidlá budú zrušené úplne, pre iné sa predĺžia. Zmeny sa netýkajú osobných vozidiel (M1) ani úžitkových áut (N1).

Malé motorky

Kontroly už nebudete potrebovať pre motocykle a trojkolky. Konkrétne v kategóriách L1e a L2e. Teraz ste museli absolvovať prvú po štyroch rokoch a následne ďalšie v štvorročných intervaloch.

Veľké motorky, štvorkolky a traktory

Do platnosti zmeny museli veľké motocykle (L3e), motocykle s postranným vozíkom (L4e), veľké trojkolky (L5e), malé štvorkolky (L6e), veľké štvorkolky (L7e) a prípojné vozidlá do 3,5 tony (O1 a O2) absolvovať prvú technickú kontrolu po štyroch rokoch. Následne potom každé nasledujúce dva roky. Rovnako aj kolesové traktory a prívesy za traktory.

Od májovej zmeny zákona sa obdobie prvej kontroly predlžuje na šesť rokov. Ďalej každé štyri roky. Rozdelia sa aj lehoty pre traktory. Predĺžené lehoty sa týkajú iba kolesových traktorov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h. Pre traktory s vyššou sa nemenia.

Tešiť sa môžeme aj na ďalšiu síce drobnú novinku, znižuje sa pokuta za STK, ak ste sa pozabudli na pravidelnú kontrolu a expiroval vám plánovaný termín STK. Nedodržanie zákonom stanovených termínov na vykonanie STK už nie je postihované tak prísne.

Emisná kontrola

Okrem „spôsobilého“ a „nespôsobilého“ môže byť vozidlo i „dočasne spôsobilé“. Čiže jazdiť môžete aj napriek zisteným nedostatkom, avšak do 60 kalendárnych dní musíte absolvovať opakovanú emisnú kontrolu. Ak opakovaná kontrola potvrdí rovnakú vážnu chybu alebo nedodržíte termín, auto sa stane nespôsobilým.

Register prevádzkových záznamov vozidiel

Zrejme najväčšou novotou je vedenie Registra prevádzkových záznamov vozidiel. Register zaznamenáva zobrazovanú hodnotu počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti. Poznáte ho možno ako „odometer“. Zaznamenáva rôzne situácie počas prevádzky. Až do konečného vyradenia vozidla z evidencie. Predísť by sa tým malo neoprávnenej manipulácii s jeho zobrazovanou hodnotou. Záznam o najazdených kilometroch bude pritom časom dostupný vo všetkých krajinách Európskej únie.

Do registra musí bezplatne posielať informácie o stave odometra množstvo inštitúcií aj firiem. Teda nielen stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly a kontroly originality. Do systému musia posielať údaje aj servisy, autobazáre, poisťovne alebo lízingové spoločnosti. Podľa zákona dokonca bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa vozidla.

Emisná plaketa

Ďalšou čerstvou novinkou je zavedenie emisnej plakety. Tá má vozidlu umožniť vojsť do zón s nízkymi emisiami. So vznikom podobných zón s kontrolovanou úrovňou emisií sa v budúcnosti ráta aj na Slovensku. S ich načrtnutými podmienkami sa stretnete už aj v aktuálnom zákone o ovzduší.

Emisné plakety majú podobu nálepky. Nalepené by mali byť v dolnom pravom rohu čelného skla. Približne na miesto, kde sa už nachádzajú nálepky z technickej a emisnej kontroly. Zobrazovať budú emisnú triedu daného vozidla. Prípadne druh pohonu. Na ich základe vozidlá budú alebo nebudú môcť vchádzať do chránených zón. Emisnú plaketu môžete dostať pre elektromobily, vozidlá s vodíkovými článkami a autá s emisnou triedou od Euro 3. Staršie vozidlá ju už nedostanú.

A čo cena PZP

Či sa zmena zákona nejakým spôsobom premietne aj do cien PZP, ťažko odhadnúť. V každom prípade, aj bez nich by sa podľa odborníkov tohtoročné ceny povinného zmluvného poistenia mali pohybovať vo zvýšenom pásme o 5 až 8 percent.

Ak ste nespôsobili väčšiu škodu, výrazného navýšenia sa nemusíte obávať. Prijateľné zdraženie by malo zohľadniť zmeny v súvisiacich zákonoch a nový poistný odvod. Vždy máte možnosť voľby a zmeniť poisťovateľa.

Záleží tiež, aký ste typ vodiča. Mladý energický potrebuje pre svoje silné auto iné podmienky poistenia než opatrnejší šofér v dôchodkovom veku s menším autom. Počítajú sa aj škodové udalosti za posledné obdobie.

Prečo treba PZP

Povinné zmluvné poistenie musíte uzatvoriť, ak ste držiteľom motorového vozidla. Má charakter poistenia zodpovednosti. Kryje škody, ktoré môžu v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla vzniknúť tretím osobám.

Každý vlastník motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť PZP. Teda povinné zmluvné poistenie, ktoré kryje škody spôsobené vodičom vozidla na živote, zdraví alebo majetku iných. Poistiť musíte aj vozidlá, ktoré nepoužívate. Ak je vozidlo zapísané v evidencii a nemá povinné zmluvné poistenie, hrozí jeho držiteľovi pokuta.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥