Ako na založenie živnosti

Chystáte podnikať a rozhodli ste sa, že uprednostníte živnosť pred eseročkou? Pripravili sme pre vás menší prehľad činností, ktorým sa pri jej zakladaní nevyhnete.

V čom budete podnikať?

Prvým krokom, ktorý si musíte pred založením živnosti dobre rozmyslieť, je určenie predmetu podnikania. Jednotlivé predmety podnikania musí totiž živnostenský list nevyhnutne obsahovať. Všeobecne sa odporúča dať si zapísať viac predmetov podnikania, ako len úzky okruh vašej špecializácie. Môže sa totiž stať, že sa vám naskytnú nové pracovné príležitosti, alebo budete nevyhnutne potrebovať rozšíriť svoju pôsobnosť aj na iné činnosti, súvisiace s tou hlavnou.

Spíšte si preto všetky činnosti, s ktorými potenciálne môžete prísť do styku, no zároveň dobre zvážte, ktoré si nechať zapísať. Za jednotlivé činnosti sa totiž platí. Pozor, od vykonávanej činnosti sa odvíja aj jej druh. Poznáme 3 druhy činností – voľnú, remeselnú a viazanú.

Voľné živnosti patria medzi najrozšírenejšie. Na ich vykonávanie nepotrebujete žiadne zvláštne vzdelanie ani prax, stačí splniť všeobecné podmienky (napr. právnu spôsobilosť).

Remeselné živnosti vyžadujú špeciálne vzdelanie a či dokonca prax. Jedná sa predovšetkým o potvrdenie o nadobudnutom vzdelaní v obore, v ktorom chcete podnikať, teda zväčša o výučný list.

Viazané živnosti sú rovnako podmienené splnením špecifickejších podmienok. Patria medzi ne rôzne oprávnenia, napr. na základe špeciálnych kurzov a školení. Po novom medzi ne patria aj niekdajšie koncesované živnosti, na ktorých prevádzku rovnako potrebujete splniť špecifické podmienky, no i po ich splnení rozhoduje o udelení koncesovanej živnosti príslušný orgán.

Výber obchodného mena

Výber obchodného mena je často podceňovaný krok, ktorý je však dôležitejší ako sa môže zdať. V dnešnej spoločnosti, kedy vďaka prevahe ponuky nad dopytom vládne marketing, môže obchodné meno výrazne zavážiť v rozhodovacom procese zákazníka. Pri živnostiach môžete zvoliť buď meno, alebo pred meno zvoliť akýkoľvek názov, ako pri zakladaní s.r.o. Pri lokálnych remeselníkoch napríklad bohate postačuje meno (ba čo viac, je to skôr prínosné), naopak pri špecializovanejších činnostiach na väčšom trhu pôsobí profesionálnejšie vhodne zvolený názov. Pri živnostiach sa však všeobecne odporúča, aby obchodný názov súvisel s vykonávanou činnosťou (na rozdiel od s. r. o., kde to nie je nevyhnutné).

Byrokracia

Po zvážení činnosti a obchodného mena nasleduje návšteva živnostenského úradu, kde musíte vyplniť príslušné tlačivá a podať ich spolu so zakúpenými kolkami, alebo zaplatiť v hotovosti (za jednotlivé predmety podnikania). Za každú voľnú živnosť (predmet podnikania) sa platí 5€, za remeselné či viazané sa platí 15€. Platiť teda budete v závislosti od počtu predmetov podnikania. Živnostenský list by vám mal byť vydaný do 5 dní odo dňa podania žiadosti na živnostenskom úrade.

Ďalšími byrokratickými krokmi sú návšteva sociálnej poisťovne, kde by ste sa mali zaregistrovať (i keď to nie je povinné). Do zdravotnej poisťovne vás prihlási živnostenský úrad. Z daňového úradu vám zašlú daňové identifikačné číslo (DIČ). Na daňovom úrade by ste si pre zmenu mali zaregistrovať váš podnikateľský účet – do 15 dní od jeho založenia.

Alternatívny spôsob založenia

Celý proces sa dá však zvládnuť aj jednoduchšie, skrz špecializované spoločnosti, ktoré vám živnosť založia za fixnú čiastku, bez závislosti na počte jednotlivých predmetov podnikania. Pri ohlásení živnosti elektronickými prostriedkami existuje totiž podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (§ 6, položka 148 prílohy) nárok na zľavy zo sadzieb poplatkov. To sa pri ich vyššom počte môže finančne výrazne vyplatiť. Okrem toho vám to ušetrí aj množstvo času, ktorý strávite behaním po úradoch a vypĺňaním tlačív.

Online spôsobom si môžete živnosť založiť už napríklad za 25€, pričom stačí vyplniť jednoduchý formulár na internete, podpísať a odoslať žiadosť. Do týždňa dostanete poštou živnostenský list a následne i DIČ. Samozrejme návšteve sociálnej poisťovne a zakladaniu účtu sa nevyhnete.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥