Autodopravcov ohrozuje dlhá doba splatnosti faktúr

Nesplácania faktúr, respektíve inkaso dlhú dobu po dobe splatnosti, devastuje prevádzkyschopnosť a potenciál rastu radu menších slovenských dopravcov a špeditérov. Nedostatok prevádzkového kapitálu môže pre niektoré z nich znamenať úplne zbytočný bankrot.

Dopravný trh z pohľadu autodopravcov stále nie je po prekonanej kríze v optimálnej kondícii. Dopytujúcich firiem je síce stále dosť, ale konkurencia je medzi špeditérmi vysoká a ceny sú na minimálnej úrovni. „Mnoho menších dopravcov navyše dnes nejazdia pre koncových zákazníkov, ale pre veľkých špeditérov a logistické firmy, čo im pochopiteľne znižuje maržu,“ konštatoval Ján Korček, prevádzkový riaditeľ Bibby Factoring Slovakia.

Autodopravcovia sú tak veľmi opatrní, na ich schopnostiach a ochote investovať sa podpísala kríza v roku 2008. Cash-flow firiem zaťažujú vysoké náklady na pohonné hmoty, mzdy zamestnancov, prevádzkový servis alebo obnova vozového parku. Prevádzkový kapitál je prioritou. „Jeho nedostatok ohrozuje minimálne polovicu z nich a môže mať fatálne následky,“ upozornil Ján Korček. „Úplne zbytočný bankrot môže odvrátiť lepší prístup k prevádzkovému kapitálu, aký ponúka napríklad financovanie formou faktoringu.“

Práve outsourcingové riešenie prevádzkového financovania je alternatívou zvlášť pre menších dopravcov, ktorí vzhľadom na dlhé splatnosti faktúr dokážu len ťažko riadiť svoj cash-flow. Hoci obvyklá doba splatnosti pri zahraničných obchodných transakciách je 30 až 39 dní, takmer jedna tretina odberateľov platí oveľa neskôr – až 120 dní po obdržaní tovaru. Optimistická nie je situácia ani pri tuzemských transakciách, kde sa priemer doby do inkasa pohybuje okolo 76 dní. To sa môže pre mnoho menších firiem stať osudným.

Medzi slovenskými autodopravcami, podobne ako v zahraničí, tak rastie obľuba financovania prevádzky prostredníctvom faktoringu. „Bez faktoringu by naša spoločnosť nemohla fungovať. Napriek vyšším úrokom je to stále výhodné, hlavne tým že sme menšia spoločnosť, orientujeme na východný trh a všetko riešime cez predfinancovanie. Splatnosť faktúr 60 alebo 90 dní by bola neúnosná,“ uviedol Vojtech Babka, konateľ spoločnosti BR FLUX, s.r.o.

Bezregresná forma faktoringu navyše ponúka autodopravcom zabezpečenie pohľadávky. V takom prípade faktor berie zodpovednosť za preplatenie faktúry na seba. „Stáva sa totiž pomerne často, že autodopravcovia musia kvôli nevymáhateľnému záväzku odpísať aj niekoľko tisíc eur,“ hovorí Ján Korček. Preto je pre nich rozvoj nových zákaziek ťažší, nemajú veľkú dôveru k novým klientom a akonáhle s nimi podpíšu dohodu o poskytovaní služieb, nezostáva im nič iné, než si ich na vlastnú päsť „preklepnúť“, teda zistiť ich bonitu. To obzvlášť v prípade zahraničných partnerov môže byť nad sily slovenskej firmy.

Faktoringové spoločnosti pomôžu aj s previerkou solídnosti a bonity obchodného partnera. Často využívajú systém dvoch faktorov, kedy do obchodnej transakcie vstupuje factor v krajine vývozcu, a druhý faktor v krajine dovozcu. Bibby Financial Services využíva 47 pobočiek po celom svete, prostredníctvom ktorých sa autodopravcom značne uľahčí biznis a získajú aj ľahký prístup k prevádzkovému kapitálu.

Ďalšie informácie: www.bibbyfinancialservices.sk

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥