Vedenie účtovníctva v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pri každom podnikaní je veľmi dôležité vedenie účtovníctva, ktoré hodnotí podnikateľskú činnosť a poskytuje informácie o finančnom stave podniku. Vedenie účtovníctva vo svojej firme si môže každý podnikateľ zabezpečiť dvoma spôsobmi a to tak, že si podnikateľ bude viesť účtovníctvo v podniku sám, teda zamestná vlastného účtovníka, alebo bude viesť účtovníctvo externe, čo znamená, že prenechá účtovníctvo inej firme, ktorá sa účtovaním zaoberá.

Ak podnikáte, tak zo zákona máte možnosť poveriť účtovaním inú fyzickú, alebo právnickú osobu, avšak takýmto spôsobom účtovania sa podnikateľ nezbaví zodpovednosti za vedenie samotného účtovníctva.

Každý podnikateľ, ktorý sa rozhoduje medzi interným a externým účtovaním, by mal zvážiť a brať do úvahy niekoľko skutočností, ktorými sú hlavne veľkosť samotného podniku, to, či má podnik technické zabezpečenie pre vedenie účtovníctva, rozsah účtovných údajov a tiež porovnanie nákladov medzi externým a interným účtovaním.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥