Činnosť úradných prekladateľov.

Úradne overené preklady, nazývané aj súdne, zo zákona vypracúvajú úradní prekladatelia, ktorí pred získaním okrúhlej pečiatky musia zvládnuť náročné skúšky. Úradné preklady sú vyžadované v rôznych životných situáciách, najčastejšie pri dovezení motorového vozidla zo zahraničia, pri zápise na zahraničnú školu, pri zmene trvalého pobytu v zahraničí, alebo pri podpise rôznych zmlúv, pri ktorých je nutné mať istotu, že preklad je zhodný s originálom.

Na súdnych prekladateľov sa klienti najčastejšie obracajú s požiadavkou o úradný preklad rôznych zmlúv, výpisov z obchodného, alebo trestného registra, o preklady rodného, sobášneho, alebo úmrtného listu, o úradne preklady vysvedčení, diplomov, alebo certifikátov.

Úradné preklady do angličtiny či iných jazykov bývajú označované tiež aj ako preklady s okrúhlou pečiatkou. Musia byť zviazané s dokumentom, z ktorého bol preklad vyhotovený a to buď s jeho originálom, s úradne overenou kópiou, alebo s obyčajnou kópiou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *