Ekonómia v novej ekonomike – praktikum

Tretie, prepracované vydanie Praktikum voľne dopĺňa Testy (na CD) a Metodickú pomôcku na semináre z predmetu ekonómia, ktoré sú súčasťou vysokoškolskej učebnice Ekonómia v novej ekonomike. Obsahuje množstvo zadaní týkajúcich sa problémov, ktoré sú najzložitejšie a bez ich pochopenia nie je reálne zvládnuť celú problematiku, ktorou sa ekonómia zaoberá.

Študent by mal pri systematickej práci s Praktikom nielen úspešne zvládnuť látku, ktorá je predmetom skúšky, ale mal by sa sám naučiť formulovať zadania, riešiť ich a najmä pochopiť súvislosti medzi jednotlivými ekonomickými kategóriami a ekonomickými javmi. Kontrolu správnosti, resp. nesprávnosti riešenia si možno overiť v záverečnej časti Praktika.

Publikácia je určená najmä študentom prvého stupňa štúdia na ekonomických fakultách vysokých škôl.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *