Grant na stáž zahraničného profesora

Slovenské univerzity a vysoké školy ekonomického a finančného zamerania sa môžu uchádzať o príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so stážou zahraničného profesora na svojej škole. Nadácia VÚB vyhlasuje ďalší ročník unikátnej grantovej schémy Hosťujúci profesor. Vysoké školy tak majú šancu pozvať renomovaného experta z oblasti ekonomickej výuky a výskumu a spolupracovať s ním počas jedného semestra na pedagogickej ako aj vedeckej činnosti.

Cieľom grantového programu je podporiť prístup slovenských vysokých škôl k zahraničným poznatkom a pedagogickým postupom a skvalitniť výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl. Vysoké školy majú touto formou možnosť rozšíriť spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami a zintenzívniť svoju publikačnú činnosť v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch.

Prihlášky, ktoré je potrebné zaslať do 31. októbra 2018, bude posudzovať medzinárodná komisia zložená z profesorov zahraničných univerzít. O grant sa môžu uchádzať univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru ako aj katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách. Ako súčasť žiadosti o grant je potrebné poslať profil profesora, ktorého má škola záujem pozvať, ako aj popis projektu, do ktorého bude zapojený formou pedagogickej a vedeckej činnosti.

Nadácia VÚB na základe vyhodnotenia odbornej komisie udelí dva granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur. Víťazné vysoké školy budú môcť pozvať svoj zahraničný kontakt na dobu jedného semestra v priebehu najbližších 2 školských rokov (t. j. v šk. rokoch 2018/2019 alebo 2019/2020).

Viac informácií o grantovom programe: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

Súťaž pre mladých vysokoškolských pracovníkov Economicus

Nadácia VÚB vyhlasuje zároveň aj ďalší ročník svojej súťaže Economicus. Prihlasovať sa do nej môžu opäť tímy profesionálov z oblasti ekonómie vo veku do 40 rokov, ktorí trvalo pôsobia na slovenských univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania, ekonomických fakultách vysokých škôl či ostatných vedecko-výskumných pracoviskách. Podmienkou je preukázanie sa vedeckým článkom v anglickom jazyku publikovaným za rok 2018 v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch. Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2019. Víťazný kolektív autorov, ktorý získa od Nadácie VÚB odmenu vo výške 10 000 eur, vzíde tiež na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty.

Viac informácií o súťaži: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥