Miera evidovanej nezamestnanosti vďaka sezónnym vplyvom poklesla na 13,4 percenta

Apríl priniesol na trh práce tradičné zlepšenie. Evidovaná miera nezamestnanosti poklesla podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, o takmer tri desatiny percentného bodu na 13,4 percenta. Pomohli tomu pravdepodobne sezónne práce v poľnohospodárstve a stavebníctve.

Celkový počet uchádzačov o zamestnanie registrovaných na úradoch práce dosiahol bezmála 398-tisíc, čo je o 13 247 osôb viac ako vlani. Medziročný rast nezamestnanosti sa síce od novembra minulého roka spomaľuje, aprílový pokles stále nebol väčší, ako v tomto mesiaci roka býva zvykom. Sezónne očistená miera nezamestnanosti sa tak udržiava na najvyšších úrovniach od roku 2004.

Početne najviac uchádzačov o prácu registrujú úrady práce v okresoch Prešov, Rimavská Sobota a Trebišov. Percentuálnu mieru nezamestnanosti v okresoch majú najvyššiu Rimavská Sobota, Revúca a Kežmarok, ktorý v nepríjemnej štatistike predbehol Rožňavský okres. Nezamestnaných mladých do 25 rokov bolo ku koncu apríla takmer 86-tisíc, z toho absolventov škôl bezmála 25-tisíc.

V mesiaci máj ústredie práce očakáva stabilizáciu, prípadne mierny nárast miery evidovanej nezamestnanosti. V minulosti pritom trh práce v piatom mesiaci roka v priemere vytváral ďalšie sezónne pracovné miesta. Znamená to, že sezónne očistená miera nezamestnanosti môže ďalej rásť.

Mieru nezamestnanosti meranú výberovým zisťovaním za prvý štvrťrok tohto roka zverejní Štatistický úrad začiatkom júna. Podľa odhadov TREND Analyses dosiahne pravdepodobne okolo 14,3 percenta ekonomicky aktívneho obyvateľstva.

Zamestnanosť podľa mesačných štatistík medziročne najviac narástla v trhových službách a priemysle, poklesla v stavebníctve, doprave a skladovaní, ako aj v maloobchode. Medziročne bol vo vybraných odvetviach zamestnaný takmer rovnaký počet osôb ako vlani.

Aprílový pokles nezamestnanosti
(miera nezamestnanosti v %)

PRAMEŇ: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Autor: Michal Lehuta

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥