Na priebeh konferencie má vplyv aj vhodné prostredie.

Konferencie možno považovať za väčšie pracovné schôdze, alebo za pravidelne zasadajúce porady. Avšak mnoho firiem a podnikov už neorganizuje konferencie vo vlastných priestoroch, ale hľadá atraktívnejšie miesta, kde by mohla konferencia prebehnúť. Miesto konania konferencie by sa malo vyznačovať správnou atmosférou, priestory musia byť dostatočne veľké a je tiež často požadované aj zabezpečenie fullservisu.

Za veľmi vhodné miesto na konanie konferencie sa považuje priestor Kursalonu. Konferencia môže byť konaná v priestoroch reštaurácie, v koncertnej sieni, alebo v priestoroch salónu – všetko závisí od počtu pozvaných hostí.

Kursalon okrem výnimočných priestorov ponúka aj celkový servis. To v skratke znamená, že o celú organizáciu konferencie sa postarajú pracovníci Kursalonu. Požiadavkám klienta sa prispôsobia samotné priestory a vezmú sa do úvahy aj všetky požiadavky organizátora. Každá Kursalon konferencia tak určite prebehne bez najmenších problémov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥