NÁŠ PRIATEĽ POČÍTAČ

Osobný počítač, v hovorovej reči označovaný ako pécečko, komp, alebo len počítač, je určený pre osobné použitie, pre použitie jednotlivcom. Je to štandardizovaný a integrovaný mikropočítačový komplex, ktorý vychádza zo štandardov vytvorených IBM a Apple.

Tento názov vznikol v čase, keď väčšina počítačov bola veľká a ich čas sa zdieľal medzi viacerých používateľov. Dnes je väčšina počítačov osobných, preto pod synonymom počítač rozumieme osobný počítač. Tento názov nahradil aj pojem počítačová zostava, takže pod pojmom PC rozumieme samotný počítač s jeho vstupnými a výstupnými jednotkami.

Dnešné osobné počítače sa v prvom rade používajú ako domáce zábavné elektrospotrebiče s prístupom na internet, schopnosťou prehrávať a modifikovať multimediálny obsah, slúžiace tiež ako spojivo medzi ďalšími PC komponentmi – prehrávačmi hudby, filmov, fotoaparátmi, televízorom a podobne. Ak hovoríme o dieloch osobného počítača, musíme oddeliť dve základné roviny – softvér a hardvér. Osobný počítač sa skladá zo základnej jednotky, ktorá sa tiež nazýva systémová jednotka, vstupných a výstupných zariadení. Využíva sa aj ako zariadenie spracúvajúce, alebo ukladajúce údaje pre iné zariadenia, ktoré nie sú typickými perifériami počítača. Príkladom je pripojenie mobilného telefónu, spracovanie obrazu a zvuku pre multimediálne prehrávače. Tieto zariadenia využívajú pre svoju prácu mnohé firmy, napríklad grafické štúdio. V dnešnej dobe je veľmi ťažké sa bez počítača zaobísť. Je jedným z najvšestrannejších zariadení na komunikáciu vôbec.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥