Nemáte vlastné sídlo?

Založením spoločnosti s.r.o. sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, ktoré sú potrebné, konzultácie predmetov podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a jej registrácia na daňovom úrade k plateniu dane z príjmov.

Určite ste už počuli o tom, že dnes sa dá kúpiť hotová obchodná spoločnosť, tzv. ready made spoločnosť. Sú totiž spoločnosti, ktoré sa zakladaním a následným predajom takýchto firiem zaoberajú. O akú spoločnosť sa vlastne jedná? Ready made spoločnosť je taká, ktorá nikdy nevykonávala žiadnu činnosť, nemá žiadne záväzky ani pohľadávky, jej základné imanie je celé splatené. Vznikla len za účelom následného predaja.

Kúpou ready made spoločnosti sa môžeme vyhnúť rôznym problémom, pokiaľ v tejto oblasti nemáme žiadne skúsenosti a ušetríme aj veľa času, ktorý môžeme oveľa efektívnejšie využiť.

Nie je žiadnou novinkou, že spoločnosť musí spĺňať viaceré podmienky, napríklad musí mať sídlo spoločnosti. Ale, čo ak si povieme, že vlastné sídlo nepotrebujeme, alebo ho z nejakého nám známeho dôvodu nechceme vlastniť. Žiadny problém, existujú firmy, ktoré ponúkajú tzv. virtuálne sídlo, ktoré si môžeme prenajať.

Na to, aby sme sa stali úspešnými, musíme tiež vynaložiť určité úsilie. Jednou z dôležitých vecí je aj kvalitná tvorba web stránky, ktorú môžeme uskutočniť buď sami, alebo si nájdeme firmu, ktorá nám v tom ochotne pomôže.

A ešte treba ďaleko viac vecí, aby sme mohli fungovať. Dnes sa len veľmi málo ľudí zaobíde bez mobilného telefónu či tabletu, nemusia to byť len podnikatelia. A samozrejme, k svojej práci potrebujú aj kvalitnú, trebárs atramentovú tlačiareň, do ktorej nesmú zabudnúť kúpiť aj dobrú cartridge.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥