Noviny sa spýtali za vás: Ing. Ľudmila Adamová

Mnohí iste viete, že nová počítačová sieť s prepojením na INTERNET bola slávnostne otvorená 26.3.1997 po šiestej hodine. Pri tejto príležitosti sme položili pár otázok p. zástupkyni Ing. Ľ. Adamovej:

Čo vás podnietilo zakúpiť nové počítače a zariadiť sieť?

-Iste viete, že naša počítačová sieť je inštalovaná už od roku 1985. Bola vybavená PC typu 286, ktorých parametre nezodpovedali požiadavkám nového softwaru. Taktiež sme uvažovali o jej prepojení do medzinárodnej siete INTERNET. Nakoľko sme ako škola splni

Odvtedy sme vynaložili veľa síl na to, aby sa náš cieľ pripraviť podmienky na využívanie Internetu vo výchovno-vzdelávacom procese splnil. Zapojenie sme plánovali v septembri 1996. Nakoľko v tom čase došlo k rozhodnutiu Sanetu (Slov. akademická dátová sieť) nepripájať stredné školy, dostali sme sa do úplne inej polohy.

Nakoniec sme sa dohodli s firmou P.C.T.S. Bratislava, ktorá v Košiciach zriaďovala nový uzol, na prepojení sa na INTERNET. Dohodli sme s nimi veľmi výhodnú obchodnú transakciu, čím sa nám podarilo zapojiť celú sieť.

Toto všetko pre nás znamenalo technicky nové vybavenie, mám na mysli zmenu uzla, novú konfiguráciu servera a pod.

Kto trochu rozumie tejto problematike, iste si vie predstaviť, koľko síl vynaložili pracovníci výpočtového strediska Mgr. Vaľková, p. Zaremská, Ing. Cisár a iní na to, aby to bolo funkčné. To, čo som uviedla, je len stručný prierez vývoja celého zapojenia. Skutočnosť bola oveľa náročnejšia na organizáciu, čas, peniaze a pod.

Budú mať žiaci prístup k tejto sieti a za akých podmienok?

– Toto všetko sme robili preto, aby INTERNET mohli využívať predovšetkým žiaci.

Spôsob, akým žiaci budú mať prístup k Internetu, musíme čo najskôr premyslieť, zatiaľ uvažujeme iba s krúžkami.

Budeme sa snažiť v čo najkratšom čase pripraviť organizačné a technické podmienky prístupu žiakov k Internetu aj mimo vyučovacích hodín.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥