Rozhovor s: Martina Imrová – OA Watsonova 61, Košice

Martina Imrová bola prezidentkou študentskej spoločnosti CEZAR, ktorá v rámci programu Aplikovanej ekonómie úspešne nadviazala na činnosť spoločnosti WINS pôsobiacej v OA minulý rok. Martina nám dala niekoľko informácií o činnosti spoločnosti.

Študentská firma CEZAR bola založená 15. 10. 1996. Názov CEZAR je zložený zo začiatočných písmen vlastností, ktoré by mal mať správny a úspešný manažér: cieľavedomosť, energickosť, zodpovednosť, atraktívnosť, racionálnosť.

Hlasovaním a menovaním sme si vytvorili organizačnú štruktúru spoločnosti na čele s jej prezidentom. Mali sme štyri oddelenia: oddelenie výroby, personalistiky, marketingu a finančné oddelenie. Dňa 22. 11. 1996 sme upísali akcie svojej spoločnosti. Všetky akcie v hodnote 80, – Sk sme predali akcionárom. Činnosť študentskej spoločnosti CEZAR sme skončili valným zhromaždením dňa 16. 6. 1997. V tento deň sme akcionárom vyplatili dividendy a spoločnosť sme zlikvidovali.

Čo bolo predmetom činnosti zamestnancov?

Zvolili sme si vyrábanie sezónnych darčekov, napr. mikulášskych balíčkov, výrobu spomienkových predmetov s potlačou týkajúcou sa stého výročia založenia našej školy. V pláne výroby stálo: „Spoločnosť sa bude zaoberať potlačou tričiek, predajom šiltoviek, zošitov a pier, kalendárov a reklamných predmetov, mikulášskych balíčkov a iných produktov. Budeme ich ponúkať na rôznych, nami organizovaných akciách.“ K plánovaným výkonom pribudli počas obdobia činnosti valentínske pozdravy, tričká s vlastným motívom, ktoré sme realizovali v období vianočných sviatkov, tričká a šiltovky s logom Obchodnej akadémie a stého výročia jej založenia. A nakoniec to boli perá s maturitnými prianiami pre našich štvrtákov.

V predchádzajúcich číslach sme písali aj o niektorých súťažiach, do ktorých ste sa zapojili. Ako to bolo?

Do súťaže Slovenské študentské fórum organizovanej Baťa Junior Achievement sa zapojili aj dve naše pracovníčky Lucia Jurašková a Pavlína Mauerová.

4. 2. 1997 sa zúčastnili na gramatických testoch z anglického jazyka a postúpili do 2. kola – pohovor 13. 4. 1997. Odtiaľ sa dostali do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 24. – 27. 4. 1997 v Starej Lesnej na Víkend Slovenského študentského fóra.

Spoločnosť CEZAR sa zúčastnila aj Veľtrhu študentských spoločností 6. 5. 1997, ktorému predchádzal pozývací sprievod v predvečer v košických uliciach. Na súťaži sme získali tri ocenenia: Cenu návštevníkov, Cenu za najlepší tím a Cenu za najlepšiu reprezentáciu našej študentskej firmy. Dňa 16. 6. 1997 sme sa Pavlína Mauerová a ja zúčastnili na galarecepcii BJA v Bratislave.

Ako hodnotili prácu zamestnanci firmy?

Veľmi kladne. Nadobudli sme praktické zručnosti v oblasti ekonómie, založenia, riadenia a likvidácie podniku. Oboznámili sme sa s tímovou prácou, deľbou a organizáciou práce. Skúsili sme na vlastnej koži problémy, ktoré sa týkajú ozajstných ekonomických subjektov.

Kto vám umožnil takéto podnikanie?

Chceli by sme poďakovať projektu Baťa Junior Achievement, ktorý nám dal príležitosť overiť si teoretické vedomosti v praxi a vedeniu školy, pretože nám túto možnosť sprostredkovalo.

Za rozhovor ďakuje ŠEFO

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥