Príručka investora – chytrý pomocník pre Váš projekt

Delta Projektconsult Slovakia vydáva taktiež pre slovenský trh tzv. Príručku investora. Erik Štefanovič, konateľ slovenskej Delty Projektconsult označil šlabikár za chytrého pomocníka, ktorý ponúka svojím klientom, investorom či budúcim majiteľom nehnuteľností, spolu s konzultáciou konkrétneho stavebného projektu.

Konzultácia ohľadom investičného zámeru

Z praxe môžem investorov rozdeliť z hľadiska skúseností na dve skupiny. Tých, ktorý sú odborne pomerne zdatní. Majú technické vzdelanie a orientujú sa v práve a legislatíve, ktoré sú s výstavbou spojené. Postupne nazbierali skúsenosti a postupom času, ako rástli ich projekty, tak vyrástli i oni. A druhá skupina sú tí, ktorí sa v tejto pozícii ocitli po prvý krát, keďže ich spoločnosť rozširuje svoje aktivity a potrebuje rozšíriť aj svoje priestory a firemné zázemie. Myslím, že práve táto skupina investorov potrebuje pomocnú ruku, napriek tomu, že spočiatku zvažujú, či projekt v rozsahu novej výrobnej haly nezvládnu riadiť sami, povedal hneď na úvod rozhovoru Štefanovič.
Mezinárodná skupina DELTA spolupracuje s investormi v rámci strednej Európy už 35 rokov. Venuje sa rôznym projektom od prvotnej myšlienky o budúcej investícií až po pomyslené odovzdanie kľúčov od hotového objektu. Práve prax ich často privádza do situácie, že vstupuje už do rozbehnutého procesu a na poslednú chvíľu, aby uhasila investorovi problém a optimálne nastavila jednotlivé procesy a koordinovala všetky subjekty, ktoré sa na príprave a výstavbe objektu podieľajú.

Západoeurópsky štandard zahŕňa 7 fáz projektu

Štandardný stavebný projekt by mal prejsť 7 dôležitými fázami. Pričom prvé dve zahrňujú vývoj projektu – definíciu stavebného zámeru a taktiež prípravu projektu alebo upresnenie organizácie celkového procesu výstavby. Obe tieto fázy sú na Slovensku však pomerne často zanedbávané. Slovenský investor bohužiaľ často začína svoj pripravovaný projekt, napríklad logistického centra, až vo fáze tri – teda projektovanie. V horšom prípade vo fáze štyri – výberové konanie a zadávanie zakázky. Medzi zvyšné fázy patrí samotná realizácia, odovzdanie diela a začatie prevádzky budovy.
Erik Štefanovič upozorňuje na fakt, že každé rozhodnutie investora, ktoré sa týka budúcej budovy, má veľký vplyv na jej budúce prevádzkové náklady. „Neustále pripomíname investorom, že vstupné investičné náklady na samotnú výstavbu tvoria len 20% z celkových nákladov na celý životný cyklus budovy. Upozorňujeme na riziko unáhlených rozhodnutí, ktoré môžu majitelia objektov už po 5-tich rokov prevádzky mrziet“.

Úskalia realizácie – koordinácia, termíny, náklady, zodpovednosť

Dôležitým faktom je, aby si investor pri plánovaní jednotlivých fáz projektu uvedomil, či je skutočne schopný zvládnuť vedenie projektu sám alebo potrebuje projektový či stavebný manažment, teda odbornú pomoc.
Príručka investora prehľadne uvádza činnosti a postupy, ktoré musí investor či budúci majiteľ nehnuteľnosti urobiť, a naopak, ktoré kroky, činnosti a zodpovednosť za ne, môže DELTA prevziať, vyriešiť a taktiež garantovať. „Mnoho rozhodnutí musí urobiť sám investor – oblasť rozpočtových záležitostí, financovania projektu, zmluvných podkladov, otázky kvality či energetického štandardu. Mnohé však môže delegovať na špecialistov či externých partnerov. Chcem povedať, že DELTA je skutečne pripravená pomôcť klientom i v akejkoľvek fáze projektu a doviesť ich do úspešného konca“, doplnil Štefanovič.

V prípade zájmu stačí kontaktovať spoločnosť DELTA Projektconsult Slovakia a vyžiadať si termín osobnej konzultácie ohľadom svojho plánovaného stavebného projektu, a taktiež poslanie spomínanej Príručky investora.

Informácie o skupine firiem DELTA

Z architektonickej kancelárie sa stala európskym špecialistom v stavebníctve

Od prevádzky, ktorá začínala v rakúskom Welse pod vedením dvoch ľuďí, sa zo spoločnosti DELTA postupne vyvinula celoeurópska skupina firiem. V snahe poskytnúť zákazníkom čo najúplnejší servis DELTA rýchlo rozširovala spektrum činností aj v oblasti techniky budov, plánovania logistiky, riadenia projektov a taktiež IT.

V súčasnej dobe je DELTA komplexným poskytovateľom služieb v oblasti stavebníctva a zakladá si na dodržovaní odhadovaných nákladov a termínov. Skupina DELTA má zhruba 140 zamestnancov, ktorí pôsobia v oblasti architektúry, projektovania, riadenia stavieb, IT, trvale udržateľného stavebníctva, práva a riadenia konfliktov, a s ôsmymi dcérskými spoločnosťami je zastúpená v Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine. V roku 2010 vytvorila spoločnosť hrubý obrat vo výške 11 mil. EUR. Ročne spravuje DELTA stavebné projekty v celkovej hodnote približne jednej miliardy eur. DELTA sa zameriava na budovy pre zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel a administratívu, ako aj nakupovanie a voľnočasové aktivity.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥