Propagácia vidieckeho turizmu a agroturizmu

Slovensko má pre vývoj produktov vidieckeho cestovného ruchu vynikajúce podmienky a disponuje aj patričným rozvojovým potenciálom. Z výsledkov súčasného stavu rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu však vyplýva, že ak má mať toto odvetvie cestovného ruchu úspešnosť, nemôže byť ponechané na „samovývoj“. Jedným z najzávažnejších problémov je nedostatočná propagácia nových a existujúcich produktov vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku. Keďže táto skutočnosť odďaľuje vyhliadky na vyššie zhodnotenie potenciálu slovenského vidieka, čím môže zároveň aj brzdiť jeho rozvoj, rozhodli sme sa zrealizovať projekt na bezplatnú propagáciu tejto oblasti, ktorým je portál vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku – agroturizmus.net.

Nový portál vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku

Po dlhých týždňoch programovania, ladenia a testovania sme oficiálne zverejnili portál agroturizmus.net, kde by sme sa s Vami radi podelili o zaujímavosti, novinky, špeciálne ponuky a akcie z oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu. Cieľom portálu agroturizmus.net je zlepšiť propagáciu kultúry, tradícií, zvykov a spoločenského života na slovenskom vidieku a podporiť marketing vidieckeho cestovného ruchu a tým aj rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku a preto tam ponúkame svoje služby úplne zdarma.

Ponúkate ubytovacie alebo gastronomické služby, alebo turistické aktivity zamerané na agroturizmus a vidiecky turizmus na Slovensku?

Na portáli agroturizmus.net môžete bezplatne propagovať Vaše služby, pokiaľ ste fyzická osoba, firma, združenie alebo inštitúcia zaoberajúca sa agroturizmom alebo vidieckym turizmom na Slovensku. Radi zverejníme ponuku Vášho agroturistického zariadenia alebo aktivity, prípadne ponuky na kúpu či predaj farmy, obchodu, reštauárácie, ale aj gastro zariadenie. Stačí vyplniť náš registračný formulár a my Vám na základe neho vytvoríme vlastnú webovú prezentáciu, na ktorej budú zverejnené dôležité informácie týkajúce sa Vašej ponuky. Vašou bezplatnou registráciou získate jednostránkovú internetovú prezentáciu, ktorá obsahuje základné informácie, päť fotografií alebo jedno video, priamy kontakt na Vás a odkaz na Vašu vlastnú web stránku, ako aj zaradenie do jednotlivých kategórií na portáli agroturizmus.net.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥