RPIC Dunajská Streda

RPIC Dunajská Streda – Regionálné poradenské a informacné centrum
Regionálné poradenské a informačné centrum pre malé a stredné podniky (MSP) je podporované prostredníctvom Vlády Slovenskej republiky a programu PHARE CBC. Cieľom činnosti centra je podpora regionálného hospodárstva. Za týmto účelom sa poskytujú poradenské a informačné služby, vzdelávacie kurzy v následujúcích oblastiach:

  • Štartovacie poradenstvo pre MSP, včítane vypracovania obchodných plánov,
  • Poradenstvo v oblasti manažmentu, marketinku, daňového práva, účtovníctva a práva,
  • Kvalifikácia zamestnancov,
  • Podpora pre obce vzorových regiónov,
  • Hľadanie partnerov pre cezhraničné plány.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥