Supertéma: Inflácia

Prečítajte si kompletne spracovanú supertému o inflácii na stránke Inflácia. Nájdete tam informácie súvisiace s infláciou, vysvetlenie pojmov, vzťahov, makroekonomický i mikroekonomický pohľad a štatistické údaje o inflácii Slovenska. Supertéma obsahuje spracované oblasti: Definícia pojmu inflácia, Aktuálne informácie o inflácii, Cenová hladina, Cenový index, Čistá inflácia, Ďalšie druhy inflácie, Definície ďalších druhov inflácie, Deflácia, Dezinflácia, Dopytová inflácia, Ekonomický efekt inflácie, Formy inflácie, Inflácia, nezamestnanosť, rast miezd, Jadrová inflácia, Keynesovský pohľad na phillipsovu krivku, Meranie inflácie, Miera inflácie na Slovensku, Monetaristický pohľad na phillipsovu krivku, Nákladová inflácia, Očakávaná inflácia, Phillipsova krivka, Položky spotrebného koša, Slumpflácia, Spotrebný kôš, Stagflácia, Teórie inflácie, Anticipovaná inflácia, Cválajúca inflácia, Hyperinflácia v Európe a vo svete, Hyperinflácia v Zimbabwe, Hyperinflácia, Keynesovský výklad inflácie, Mierna inflácia, Monetaristický výklad, Neanticipovaná inflácia, Neproporcionálna inflácia, Otvorená inflácia, Potlačená – blokovaná inflácia, Proporcionálna inflácia, Skrytá inflácia, Teórie dopytovej inflácie, Teórie nákladovej inflácie, Teórie zmiešanej inflácie…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *