Vyberáte si betónovú žumpu? Presvedčte sa, na čo treba dávať pozor

Betón má význam

Betónové septiky predstavujú vynikajúce vlastnosti z hľadiska trvanlivosti a tesnosti za predpokladu, že si vyberiete nádrž vyrobenú z vysoko kvalitného betónu, ako tie prezentované v ponuke na adrese http://betonovezumpy-kamal.sk/ponuka/. Aké podmienky by preto mal spĺňať betón použitý na výrobu nádrží určených na odstránenie nečistôt. Steny žumpy by mali byť hrubé, najlepšie ak budú mať 10 cm a budú vyrobené z vysoko kvalitného betónu, minimálne triedy B20 až B40. Pri výbere konkrétnej žumpy si tiež skontrolujte, od akého výrobcu betón pochádza. Pokiaľ ide o seriózneho a osvedčeného dodávateľa, budete si istí správnou kvalitou betónu. Toto často potvrdzujú aj príslušné certifikáty, alebo osvedčenia o zhode s normami.

Kapacita žumpy prispôsobená potrebám

Čím väčšia bude žumpa, ktorú si vyberiete, tým menej krát ju budete musieť vyprázdňovať. Veľkosť žumpy sa však spravidla vyberá podľa individuálnych potrieb, t. j. podľa počtu jeho používateľov. Predpokladá sa, že jedna osoba produkuje 100 až 200 litrov nečistôt za deň. Ak toto množstvo vynásobíme počtom používateľov septika, získame jeho optimálnu kapacitu.

Betónové žumpy
Betónové žumpy

Ďalším faktorom určujúcim veľkosť žumpy bude frekvencia jeho vyprázdňovania, ako aj jej samotné možnosti, a dokonca aj právne ustanovenia v tomto ohľade. Príliš veľká žumpa sa môže ukázať ako nerentabilná, pretože v súlade s platnými predpismi by sa žumpa mala vyprázdniť najmenej raz za dva týždne. Väčšia žumpa umožňujúca dlhšie skladovanie odpadu tak nebude najlepším riešením a bude predstavovať skutočné hrozby. Neodeliteľnou súčasťou správneho fungovania žumpy je aj priechodné potrubie do nej. Ak sú v odpadovom potrubí nečistoty, treba to riešiť a to pomocou odborného krtkovania v Piešťanoch.

Jedno- či dvojkomorová žumpa

Táto otázka bude tiež závisieť od individuálnych potrieb a od počtu používateľov danej žumpy. Betónová jednokomorová žumpa bude ideálna pre menší počet používateľov. Preto je to dobrá ponuka pre menšie domácnosti. Na druhej strane, dvojkomorové septiky budú dobrou voľbou pre väčšie domácnosti a rodinné domy. Ďalšou výhodou takýchto riešení je možnosť vytvorenia domácej biologickej čističky odpadových vôd.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥