Viete ako vyzerá úradný preklad?

Úradný preklad, tiež nazývaný aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou, je preklad dokumentu určený pripmárne pre právne účely. Najčastejšie sa dávajú úradne prekladať najmä rôzne zmluvy, technické preukazy, diplomy, výpisy z registra trestov, sobášne listy či podobne dôležité dokumenty.

Úradný preklad, ktorý úrady uznajú môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je po úspešnom absolvovaní príslušných skúšok zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod vedením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky. Prekladateľ musí takisto vlastniť preukaz prekladateľa s unikátnym evidenčným číslom a môže používať okrúhlu úradnú pečiatku s priemerom 36 mm. Celková činnosť úradných prekladateľov podlieha zákonu č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

A ako taký úradný preklad vyzerá?

Preklad s očíslovanými stranami musí byť zošitý, zviazaný trojfarebnou trikolórou s prekladaným originálom (ktorý sa zaraďuje pred preklad), musí obsahovať úvodnú časť s označením ´preklad´ a na konci sa k nemu pripojí aj prekladateľská doložka, kde prekladateľ uvedie číslo prekladateľského úkonu, pod ktorým ho eviduje vo svojom prekladateľskom denníku, svoje evidenčné číslo a podpisom a okrúhlou úradnou pečiatkou potvrdí, že preklad súhlasí s originálom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *