WTTC: Každý desiaty bude pracovať v turizme

Cestovný ruch je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví, ktoré zároveň každoročne vytvorí množstvo nových pracovných pozícií. Podľa WTTC každý desiaty pracovník bude za desať rokov pracovať v turizmu.
Mnohé krajiny majú potenciál stať sa obľúbenými turistickými destináciami – pokiaľ sa budú dostatočne propagovať a investovať do efektívnych marketingových kampaní. Najdôležitejšou úlohou je samozrejme turistov zaujať niečím výnimočným a potom na danom koncepte ďalej stavať. Štatistiky jednoznačne ukazujú, že cestovný ruch je zdrojom významných príjmov štátneho rozpočtu. Niektoré krajiny sa vo svojom rozpočte dokonca na zisky z turizmu spoliehajú výlučne.

V cestovnom ruchu tiež každoročne vzniká množstvo nových pracovných miest. Napríklad len v roku 2011 by na globálnej úrovni mali vzniknúť celé tri milióny nových pracovných miest v rámci turizmu. Podľa stanoviska WTTC (World Travel & Tourism Council), Svetovej rady cestovného ruchu sa turizmus čoskoro stane jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví. WTTC dokonca predpokladá, že do roku 2021 bude jedno z desiatich pracovných miest spadať pod cestovný ruch.

Ekonomická kríza z rokov 2008/2009 sa pomaly chýli ku koncu. Hoci cestovný ruch bol tiež do veľkej miery zasiahnutý, pretože mnohí sa rozhodli obmedziť výdavky na dovolenku alebo vôbec nikam nejazdiť, v roku 2010 vzrástol objem turizmu o 4,5%. Aj keď možno naďalej očakávať pozitívny vývoj, niektoré rozvojové ekonomiky nie sú ochotné do cestovného ruchu investovať viac. Veľakrát ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu bránia prísne obmedzenia a smernice, v iných regiónoch hrá veľkú rolu strach z terorizmu alebo vojnových nepokojov. Mnohé agentúry poverené propagáciou daných krajín majú tiež problém zorganizovať účinnú a správne cielenú marketingovú kampaň.

Podľa niektorých komentátorov a odborníkov je však možné sa presadiť predovšetkým s ponukou menej obvyklého – ale veľmi populárneho – vyžitia. Jedná sa o tzv. “zelenú turistiku”, “zodpovedné” a “etické” turistické ponuky. Predovšetkým turisti z vyspelej Európy a severnej Ameriky vyhľadávajú takéto dovolenky a zájazdy, u ktorých sa nemusia obávať negatívneho vplyvu na prírodné prostredie alebo na miestne komunity.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥