AKO SA (NE)DOJÍ KRAVA

Potrebujeme na to: seba, vedro, stoličku (min. 3 nohy), zručnosť v dojení alebo tento ťahák a hlavne kravu. POSTUP: Najprv sa oblečieme do vhodného odevu. …

DEMJATA I.

Dnes by som vám chcela vyrozprávať zážitky tretiakov z branného kurzu. 7. októbra o 6.15 hod sme sa my – tretiaci a naši drahí profesori …

Aká je vlastne pravda?

Aká je vlastne pravda? Je krutá či sladká? Skôr krutá! My študenti si kladieme otázku: „Prečo sa musíme učiť?“ Vlastne sa učíme celý život, väčšinou …