IPEĽSKÝ EUROREGIÓN

Záujmové združenie právnických osôb, Ipeľský Euroregión bol založený 6. augusta 1999 z iniciatívy 6 samospráv a 6 mimovládnych organizácií. Bol zaregistrovaný 5. novembra 1999 Krajským …

Euroregióny a kontakty

Euroregión Beskydy Región Beskydy Predmestská 1 011 31 Žilina www.euroregión-beskydy.pl www.euroregión-beskydy.cz region@nic.utc.sk Euroregión Bíle-Biele Karpaty Región Biele Karpaty Mierové námestie 2 911 64 Trenčín www.euroregión-bíle-karpaty.cz …

Región Beskydy

REGIÓN BESKYDY Slovenská republika člen slovensko-poľsko-českého spoločenstva pod názvom Euroregión Beskydy ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA Článok 1 Zakladatelia IČO Mesto Bytča zastúpené primátorom Ing. Petrom Korcom 517461 …

Euroregión Tatry

Obrysy cezhraničnej spolupráce na Slovensko – Poľskej hranici začali kresliť zanietení predstavitelia samosprávy ešte v roku 1991. Pamätám sa na svojho primátora, ktorého som v …

Pobytové program Euroregiónu Kras

Pobytové programy sú veľmi širokospektrálne. Uskutočňujú sa: pešie turistické prechody rôznych ťažkostných úrovní po klasických turistických trasách,vyznačených turistických chodníkoch, cykloturistické prejazdy po vyznačených, starostlivo naprojektovaných …

EUROREGIÓN KRAS

EUROREGIÓN KRAS so sídlom v Plešivci – zakladateľ a prevádzkovateľ Bebeklandu a predstaviteľ štvrtého spoločenského sektora – je záujmovým združením právnických osôb, registrovaným na Krajskom …